Дирекции и отдели

Директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“
Галина Тренчева-Николова
тел. 0884849606

Директор на дирекция „Медицински дейности“
д-р Петър Иванов
тел. 0884357825

Директор на дирекция „Надзор на заразните болести“
Д-р Веселка Мончева
тел. 0883201477
Отдел „МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ – д-р Янита Стоева
Отдел „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ“ – д-р Линка Бухова

Директор на дирекция „Обществено здраве“
Д-р Мария Станчева
тел. 0886155212
Отдел „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ – инж. Йорданка Янчева
Отдел „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ – Бойка Стойкова
Отдел „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” – Бианка Равначка

Приемно гише на отдел „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
тел.073/832826