Контакти

Адрес на Инспекцията:
Благоевград, 2700
ул. „Братя Миладинови“ №2
факс.: 073/58-20-50
e-mail: rzibl@rzibl.org

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е sgrada.jpg

Работно време на Инспекцията:
Понеделник – Петък
08.30 – 12.00ч. 12.30 – 17.00ч.

Деловодство
тел. 073 / 83 28 26

В Звеното за административно обслужване е обособено отделно гише – каса, на което могат да се извършват плащания по административни услуги в брой или чрез ПОС – терминал, с работно време от 08:30 часа до 17:00 часа. Други плащания към Регионална здравна инспекция – Благоевград могат да се извършат освен на каса и по банков път по сметка на РЗИ.

Общинска банка АД
Сметка в лева: BG62SOMB91303150877401
SWIFT BIC код: SOMBBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)


Директор
д-р Калоян Калоянов
тел. 073/888701

Заместник директор
д-р Иванка Василева
тел. 073/888701

Приемно време: понеделник от 10.00 до 12.00ч.

Главен секретар
Методи Манов
тел. 073/888701


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“
Илко Тодоров
тел. 0885524786


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор на дирекция „Медицински дейности“
д-р Ружка Ковачева
тел. 0884357825

Директор на дирекция „Надзор на заразните болести“
Д-р Веселка Мончева
тел. 0883201477

Директор на дирекция „Обществено здраве“
Д-р Мария Станчева
тел. 0886155212

Отдел „Лабораторни изследвания“
Бойка Стойкова
тел. 0882669316

Приемно гише на отдел ЛИ
тел.073/832826


Форма за въпроси и сигнали

Две имена
Валидна електронна поща
Тема на съобщението
Съобщение до 500 символа.

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА КЪМ РЗИ БЛАГОЕВГРАД – РКМЕ

Тел.: 073/82 92 360
Приемно време: 8.30 ч. – 12.00 ч.и 12.30 ч.- 17.00 ч.;

ТРУДОВО – ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ – I състав към „МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ – АД гр.Благоевград

Адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60
Телефон: 073/ 82 92 375
Председател 1-ви състав: Д-р Е. ДЮЛГЕРОВА – Невролог

ТРУДОВО – ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ – II състав към „МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ – АД гр.Благоевград

Адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60
Телефон: 073/ 82 92 359; 073/ 82 92 360
Председател 2-ри състав: Д-р О. КАШУКЕЕВ – Ортопед-травматолог