Контакти

Граждани и организации могат да отправят въпроси относно:
1. Въведени противоепидемични мерки, свързани с COVID-19 и наложена карантина:
– телефони: 0883 201 472; 0883 201 477
– електронна поща: rzibl@rzibl.org

2. Извършване на медицинска експертиза: 
– телефони: 073 88 87 05; 0883 202 269; 0882 669 323
В рамките на работното време: от 8.30 ч. до 17.00 ч. (без прекъсване) в делнични дни

С Регионална здравна инспекция – Благоевград можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.
Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: rzibl@rzibl.org или на телефони: 073/ 88 87 01, 073/83 28 26.
Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н. можете да адресирате до електронен адрес: rzibl@rzibl.org. С Центъра за административно обслужване на РЗИ-Благоевград може да се свържете на телефон: 073/83 28 26.

Адрес на Инспекцията:
Благоевград, 2700, ул. „Братя Миладинови“ №2
факс.: 073/58-20-50, e-mail: rzibl@rzibl.org

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е sgrada.jpg

Работно време на Инспекцията:
Понеделник – Петък
08.30 – 12.00ч. 12.30 – 17.00ч.

Център за административно обслужване (Деловодство)
тел. 073 / 83 28 26

В Центъра за административно обслужване е обособено отделно гише – каса, на което могат да се извършват плащания по административни услуги в брой или чрез ПОС – терминал, с работно време от 08:30 часа до 17:00 часа (без прекъсване). Други плащания към Регионална здравна инспекция – Благоевград могат да се извършат освен на каса и по банков път по сметка на РЗИ.


Общинска банка АД
Сметка в лева: BG62SOMB91303150877401
SWIFT BIC код: SOMBBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)


РЪКОВОДСТВО

Директор
д-р Калоян Калоянов
тел. 073/888701

Премно време: Понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Заместник директор
д-р Иванка Василева
тел. 073/888701

Премно време: Понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Главен секретар
Методи Манов
тел. 073/888701
Премно време: Понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“
Директор
Галина Тренчева-Николова
тел. 0884849606


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Медицински дейности“
Директор
Д-р Илиана Дукова
тел. 0882669310

Дирекция „Надзор на заразните болести“
Директор
Д-р Веселка Мончева
тел. 0885524787

Началник отдел „Медицински изследвания“
д-р Янита Стоева-Лазарова
тел. 0878434259

Началник отдел „Противоепидемичен контрол“
д-р Линка Бухова
тел. 0886155231

Директор на дирекция „Обществено здраве“
Д-р Мария Станчева
тел. 0886155212
Началник отдел „Държавен здравен контрол“
инж. Йорданка Янчева
тел. 0882669312
Началник отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“
Бианка Равначка
тел. 0882669311
Началник отдел „Лабораторни изследвания“
Бойка Стойкова
тел. 0882669316

Приемно гише на отдел „Лабораторни изследвания“
тел.073/832826


Форма за въпроси и сигнали

Две имена
Валидна електронна поща
Тема на съобщението
Съобщение до 500 символа.

Уведомяваме Ви, че с ПМС N88 от 24.04.2019 г. е приета нова Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Банкова сметка на ИА „Медицински надзор“, по която ще бъдат превеждани сумите по новата тарифа за таксите по ЗЛЗ и ЗТОТК е:

BG61 BNBG 9661 3100 1301 01 – транзитна сметка.
Банковият идентификационен код /BIC/ на БНБ е BNBGBGSD


РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА КЪМ РЗИ БЛАГОЕВГРАД – РКМЕ

Тел.: 073/ 88 87 05; 0883 202 269; 0882 669 323
Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 ч.(без прекъсване) в делнични дни;

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ

Първи състав на ТЕЛК към „МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ АД гр.Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60
Телефон: 073/ 82 92 375
Председател: Д-р Т. Константинова – Пулмолог

Втори състав на ТЕЛК към „МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ АД гр.Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60
Телефон: 073/ 82 92 359
Председател: Д-р О. Кашукеев – Ортопед-травматолог

Състав на ТЕЛК към МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД – гр. Сандански
Адрес: гр. Сандански, Паркова зона
Телефон: 0882 25 22 82
Председател: Д-р Кр. Маринова – Пневмолог-фтизиатър

Състав на ТЕЛК към „МБАЛ – ИВАН СКЕНДЕРОВ“ ЕООД – гр. Гоце Делчев
Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Стара планина“ № 54
Телефон: 0884 32 23 13
Председател: Д-р В. Арнаудов – Вътрешни болести