Контакти

Телефон за сигнали при установени нарушения: 073/83-28-26

Ако сте станали свидетел на корупция в сферата на здравеопазването и желаете да подадете сигнал, може да го направите:

на „Горещ телефон“ – 073/888-701
на електронен адрес: antikorupcia@rzibl.org
на адрес: гр. Благоевград, ул. Братя Миладинови №2

към Комисия по превенция и противодействие на корупцията

Адрес на Инспекцията:
Благоевград, 2700
ул. „Братя Миладинови“ №2
тел.: 073/88-87-01, факс.: 073/58-20-50
e-mail: rzibl@rzibl.org

Деловодство
тел. 073/832826

В Звеното за административно обслужване е обособено отделно гише – каса, на което могат да се извършват плащания по административни услуги в брой или чрез ПОС – терминал, с работно време от 08:30 часа до 17:00 часа. Други плащания към Регионална здравна инспекция – Благоевград могат да се извършат освен на каса и по банков път към съответната сметка на РЗИ в Общинска банка АД.

Общинска банка АД
Сметка в лева: BG62SOMB91303150877401
SWIFT BIC код: SOMBBGSF

Работно време на Инспекцията:
Понеделник – Петък
08.30 – 12.00ч. 12.30 – 17.00ч.

Директор
д-р Калоян Калоянов
тел. 073/888701

Заместник директор
д-р Иванка Василева
тел. 073/888701

Приемно време: понеделник от 10.00 до 12.00ч.

Главен секретар
Методи Манов
тел. 073/888701

Директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“
Илко Тодоров
тел. 0885524786

Директор на дирекция „Медицински дейности“
д-р Ружка Ковачева
тел. 0884357825

Директор на дирекция „Надзор на заразните болести“
Д-р Веселка Мончева
тел. 0883201477

Директор на дирекция „Обществено здраве“
Д-р Мария Станчева
тел. 0886155212

Отдел „Лабораторни изследвания“
………
тел. 0882669316

Приемно гише на отдел ЛИ
тел.073/832826