Онлайн библиотека

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Световната здравна организация разглежда здравето като цялостно физическо, психическо и социално благополучие. В този смисъл, говорейки за здрави хора, това не се отнася само до физическата цялост, а и до собственото ни усещане за благополучие и участие в общността. Психичното здраве не е просто отсъствието на психична болест, а цялостно благосъстояние, при което човек може да:

• разгърне потенциала си

• да се справя и наслаждава на живота

• е пълноценен сред семейството и приятелите си, на работното място и в обществото

• разбира и изразява различни и адекватни емоции

НАРЪЧНИК – ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

 

КЛАСНА СТАЯ БЕЗ ТОРМОЗ – НАРЪЧНИК ЗА УЧИТЕЛИ

КАМПАНИЯ „В ЛЮБОВТА НЯМА НАСИЛИЕ“

ПРИКАЗКА ИЛИ РЕАЛНОСТ

ОНЛАЙН ТОРМОЗ – TABBY

НАСИЛИЕ ВЪВ ВРЪЗКИТЕ

НАРЪЧНИК – КЛАСНА СТАЯ БЕЗ ТОРМОЗ

КАКВО Е СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ

БУКЕТ ОТ ДЕЦА, МИСЛИ И БОДЛИ

ПО-ДОБРЕ ДА ПОГОВОРИМ

НАРЪЧНИК – ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ СРЕЩУ ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА

МЕТОДИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВЕ НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА

НАРЪЧНИК ЗА ДЕЦА – ПО-СИЛНИ ДЕЦА – ПО-МАЛКО НАСИЛИЕ!

НАРЪЧНИК – ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

АНКЕТА – ГЛАСОВЕТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА – 6 КЛАС

ПРИТЧА – ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА

ПРИТЧА – СПУКАНАТА ДЕЛВА