Защита на личните данни

ОПОВЕСТЕНИЕ

За Регламент (ЕС) 2016/679

За Предоставяне на Лични Данни

Регионална Здравна Инспекция – Благоевград e „администратор“ на лични данни в смисъла на чл. 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, за данните, които ни предоставяте. Събираме само основни данни, без специални категории данни в смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) 2016/679. 

Защо Имаме Нужда от Информацията Ви

Ние няма да събираме никакви лични данни от вас, от които не се нуждаем, която не е вече изисквана от българското законодателство. Отделно от това, Можем да обработваме Вашите лични данни само ако е налице някое от предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания като например – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо  Регионална Здравна Инспекция – Благоевград; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Регионална Здравна Инспекция – Благоевград  или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат моите интереси или основните ми права и свободи и др.

Какво Правим с Информацията Ви

Всички лични данни, които обработваме, се обработват от нашия персонал. Никакви други страни нямат достъп до вашите лични данни, освен ако законът не им позволи да имат такъв.

Разполагаме с Политика за защита на данните, за да контролираме ефективната и сигурна обработка на вашите лични данни, в съотвествие с изискванията и стандартите регламентирани в Регламент (ЕС) 2016/679. Повече информация за това можете да намерите на нашия физически адрес – гр.Благоевград, ул.“Братя Миладинови“ №2. 

Колко Дълго Пазим Информацията Ви

Личните данни предоставени на Регионална Здравна Инспекция – Благоевград ще се съхраняват, за всеки конкретен случай в сроковете предвидени според българското законодателство. В случай, че обработването на данни се извършва въз основа на изричното Ви съгласие, то ще обработваме личните Ви данни до изричното му оттегляне. Можете да оттеглите съгласието си като се свържете с нашето Отговорното лице за поверителността на данните, посочено по-долу.

Какви са Вашите Права

Имате право да получите от Регионална Здравна Инспекция – Благоевград потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако това е така, да получите достъп до съответните категории лични данни.

Имате право да поискате от Регионална Здравна Инспекция – Благоевград да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Имате правото да поискате от Регионална Здравна Инспекция – Благоевград изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ние имаме задължението да изтрием без ненужно забавяне личните данни (освен в случаите, в които не е налице валидно основание за бъдещото им обработване.). Имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, както и имате право да уражните правото си на преносимост на данните. Имате право на възражение срещу обработването. Имате право да бъдете уведомени от нас за нарушаване на сигурността на данните Ви.  

Ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава разпоредбите на Регламента, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). С отговорно лице за поверителността на данните Ви можете да се свържете на телефон +359 073/88-87-01 и адрес: гр.Благоевград, ул.“Братя Миладинови“ №2.