EUROPEAN DAY WITHOUT A ROAD DEATH – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

За четвърта поредна година по инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция TISPOL сред страните членки на мрежата и нейните партньори се осъществява проектът „Европейски ден без загинали на пътя“ – EDWARD (European Day Without A Road Death).

Тази година той ще бъде на 26.09.2019 г. под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“ в рамките на Европейската седмица на мобилността (16 – 22 септември). Началото на проекта (EDWARD) е дадено през 2016 година по предложение на Европейката мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ. Тогава 103 000 организации и лица подписват „Обещание за пътна безопасност“ на уебсайта на Европейската мрежа за пътна полиция. Мотото на EDWARD кореспондира с Решението на Министерския съвет на Република България, с което 2019 г. е обявена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътищата с мото „Пази семейството си на пътя!”.

Главен координатор по проекта EDWARD за страната ни е Главна дирекция „Национална полиция”.

Идеята на EDWARD е да насърчи всички участници в движението по пътищата да се замислят за опасностите, с които се сблъскват, и за това как сами могат да допринесат за намаляване на рисковете по пътя. Крайната цел е в дните преди 26 септември, а и след това, в България да няма загинали при пътни инциденти.

Счита се, че „Европейски ден без загинали на пътя“ – EDWARD  може да допринесе значително за по-нататъшното намаляване на смъртните случаи на пътя и сериозните наранявания. Денят е подкрепен от всички 30 държави членки на TISPOL

Но разбира се, всеки ден трябва да бъде без жертви на пътя, знаейки, че малките действия водят до големи подобрения.

Въпреки тревожната ситуация по пътищата на страната за периода 1 януари – 31 юли 2019 г. се отчита намаление в броя на тежките пътнотранспортни инциденти (ПТП) със 185 в сравнение със същия период през 2018 г. При настъпилите през периода 3 564 произшествия са загинали 318 участници в движението по пътищата, от които: водачи – 173; пътници – 75; пешеходци – 70. Статистиката показва, че има увеличение на жертвите през периода с един човешки живот.

Ранените при пътнотранспортни произшествия в сравнение със същия период на 2018 г. са с 288 по-малко. За периода през тази година те са общо 4 505 участници в движението по пътищата, от които: водачи – 1 987; пътници – 1 602; пешеходци – 907, а ранените работници на пътя са 9.

Шофьорите неволно или понякога съзнателно поставят други участници в движението в рискови ситуации, чрез: бързина, шофиране в нетрезво състояние, без носене на предпазен колан, използване на телефона по време на шофиране, използване на превозни средства, които не са преминали техническо обслужване, паркиране на автомобилите по велосипедни алеи, блокиране на пешеходни преходи, не включване на техните светлини или извършване на рискови маневри.

Но виновни не са само шофьорите. Много колоездачи и пешеходци повишават нивата на риск, като избират да игнорират правилата или да търсят рискови и къси пресичания. В дните, предхождащи EDWARD, всички участници в движението трябва да мислят – дори за няколко кратки минути – за рисковете, с които се сблъскват, какво представляват за другите и как могат да се намалят.

На страницата на EDWARD в интернет (#ProjectEDWARD) вече е активен т.нар. „брояч” на деня, отчитащ оставащите дни до 26 септември. Идеята е в периода преди операцията всички участници в движението по пътищата да помислят дори само за няколко минути за рисковете, с които се сблъскват; за рисковете, на които може да изложат останалите участници; и за това как самите те може да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Призивът е в детските и учебните заведения, институциите и организациите чрез семинари, конференции, състезания и други форми да се разпространяват и активизират информации и дейности за повишаване вниманието при движение по пътищата.

На страницата на EDWARD в интернет (#ProjectEDWARD) вече е активен т.нар. „брояч” на деня, отчитащ оставащите дни до 26 септември. Идеята е в периода преди операцията всички участници в движението по пътищата да помислят дори само за няколко минути за рисковете, с които се сблъскват; за рисковете, на които може да изложат останалите участници; и за това как самите те може да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Призивът е в детските и учебните заведения, институциите и организациите чрез семинари, конференции, състезания и други форми да се разпространяват и активизират информации и дейности за повишаване вниманието при движение по пътищата.

В дните преди, на 26 септември, а и след това, обществеността ще бъде информирана за резултатите от дейностите за намаляване на пътните инциденти, като всеки ден се превърне в EDWARD.

Очакването ни е: с усилия, разум и отговорност да постигнем общата цел – да няма загинали на пътя. Органите на пътна полиция ще засилят контролната дейност и в максимална степен ще подпомагат безопасността на всички участници в движението. Главна дирекция „Национална полиция” чрез интернет страницата на адрес: https://www.mvr.bg/opp/edward, ще актуализира информацията за събитията и за броя на пътнотранспортните произшествия, загиналите и ранените в този ден.

За популяризиране на Европейския ден без загинали на пътя специалисти от отдел Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ Благоевград са подготвили материали, които ще разпространят сред най-уязвимата група – децата. Материалите ще бъдат качени на сайта на РЗИ.

РЗИ Благоевград подкрепя инициативата и се присъединява към идеята, че безопасността на пътя е отговорност на всички. Нека се обединим и да докажем, че можем да сме разумни участници в движението по пътищата, защото няма нищо по-ценно от човешкия живот!

ДЕЦА НА ПЪТЯ!
ДВИЖЕНИЕ НА УЛИЦАТА!
НА ПЪТЯ НЕ Е ОПАСНО!
НАШАТА УЛИЦА!