АктуалноНовиниотдел ПБПЗ

Световната седмица на кърменето

От 1 до 7 август за 27-и пореден път отбелязваме Световната седмица на кърменето (World Breastfeeding Week) – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето. Тази година дните ще преминат под надслова „Да подкрепим родителите. Да направим кърменето възможно.“, а логото безусловно ни предава посланието, че кърменето е общ ангажимент на цялото общество. Макар, че е процес на взаимодействие най-вече между майката и бебето, кърменето има нужда от подкрепата на бащата, на най-близките до семейството хора, на специалистите и на много други хора, които да им дават опора, помощ и разбиране.

          Целите на Световната седмица на кърменето и тази година са насочени към защита, насърчаване и подкрепа на кърменето чрез:

  • ИНФОРМАЦИЯ, достъпна за всички, относно връзките между кърменето и социалната закрила на родителите, основана на равенството на половете;
  • АНГАЖИРАНЕ на личности и организации за по-голямо въздействие;
  • ДЕЙСТВИЯ за насърчаване на кърменето чрез  осигуряване равенство между половете и социална закрила на родителите.

          Основен акцент на Световната седмица на кърменето 2019 г. е екипността и съдействието, което всеки от нас може да окаже на майките, за да кърмят успешно. Тази екипност е поставена в три плоскости, които осигуряват необходимата подкрепа на родителите на всички нива:

1. Чрез политики и законодателство, които защитават родителите.

2. Чрез работни места във всички сектори, които осигуряват необходимите условия кърменето да се случва.

3.  Чрез споделени в обществото ценности и социални норми за равнопоставеност на половете, подкрепящи родителите.

          Изберете начин и дайте своя принос за общата мисия – повече кърмени бебета!

          Инициатор на Световната седмица на кърменето е Световният алианс за кърмене (WABA) – глобална мрежа от лица и организации, занимаващи се със защитата, популяризирането и подпомагането на кърменето в световен мащаб въз основа на декларацията „Иноченти“, Глобалната стратегия на СЗО и УНИЦЕФ за храненето на кърмачетата и малките на деца и други международни стратегически документи.

РЗИ Благоевград отбелязва Седмицата на кърменето със следните прояви:

1. Участие с раздаване на здравно-образователни материали в обучение за кърменето в община Благоевград, организирано от списание „Девет месеца“ – книжка „Препоръки за здравословно хранене преди и по време на бременност и при кърмене“.

2. Дискусия, беседи и разговори по темата с млади майки  в отдел „ПБПЗ“ на РЗИ.

3. Дискусия, беседи и разговори с бременни жени и млади майки в махала „Предел“. съвместно със здравните медиатори на община Благоевград и специалисти от АГО към МБАЛ.

4. Прожекция на филма на УНИЦЕФ „Гърдата е най-доброто“ съвместно с Алианс на българските акушерки с последващи дискусия и консултации. Пресконференция с медиите.

Разпространение на здравно-образователни материали.