СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2019г. World environment day!

На 05 Юни всяка година се отбелязва Световния ден на околната среда. Това е деня, в който се провеждат най – големите годишни екологични събития за положителни екологични въздействия. Празникът на този ден ни дава възможност да разширим основата за просветено мнение и отговорно поведение от страна на институции, предприятия и общности в опазването и подобряването на околната среда. Началото на отбелязването на този ден е през 1974 година, с основоположник  – Организацията на обединените нации. Която осъзнава, че защитата и подобряването на околната среда е основен въпрос, който засяга благосъстоянието на народите и икономическото развитие на целия цвят. Световния ден на околната среда е преди всичко „ден на хората“  за правене на нещо, което да се грижи за Земята. Това „нещо“ може да бъде местно, национално или глобално. Може да бъде самостоятелна дейност или да включва тълпа от хора. Всеки е свободен да избира. Всяка година деня се организира около тема, която обръща внимание на особено належаща грижа за околна среда. Темата на 2019 година е „замърсяване на въздуха“.  Страната домакин, в която се провеждат официалните тържества също е различна. Акцентът върху приемащата страна помага да се подчертаят екологичните предизвикателства пред които е изправен, и подкрепя усилията на света да се справят с тях. Домакин през 2019 година е Китай.

Китай демонстрира огромно лидерство в борбата със замърсяването на въздуха в страната. Сега тя може да помогне, като стимулира света към значими действия. Замърсяването на въздуха е глобална авария, която засяга всички. Тя ще стимулира извършването на глобални действия за спасяване на милиони животи.

Прочетете повече