31 май 2019 г. – Световен ден без тютюнопушене „Тютюн и здраве на белите дробове“

Всяка година, на 31 май, Световната здравна организация (СЗО) и световните партньори отбелязват Световния ден без тютюнопушене (WNTD). Годишната кампания е възможност за повишаване на осведомеността относно вредните и смъртоносни последици от употребата на тютюн и експозицията на тютюнев дим, както и за възпиране на употребата на тютюн в каквато и да е форма.

Фокусът на Световния ден без тютюнопушене 2019 е върху здравето на тютюна и белите дробове. Кампанията ще повиши осведомеността относно:

  • отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на белите дробове на хората, от рак до хронични респираторни заболявания;
  • основната роля на белите дробове за здравето и благосъстоянието на всички хора.

Кампанията също така служи като призив за действие, застъпвайки се за ефективни политики за намаляване на консумацията на тютюн и ангажиране на заинтересованите страни в различни сектори в борбата за контрол на тютюна.

Как тютюнът застрашава здравето на белите дробове по света

Световният ден без тютюнопушене 2019 ще се фокусира върху многобройните начини, по които излагането на тютюн влияе на здравето на белите дробове на хората в световен мащаб.

Те включват:

Рак на белия дроб. Тютюнопушенето е основната причина за рак на белия дроб, причиняващ над две трети от смъртните случаи от рак на белия дроб в световен мащаб. Излагането на пушек вкъщи или на работното място също повишава риска от рак на белия дроб. Отказването от тютюнопушенето може да намали риска от рак на белия дроб: след 10 години отказване на тютюнопушенето, рискът от рак на белия дроб пада до около половината от този на пушача.

Хронично респираторно заболяване. Тютюнопушенето е водещата причина за хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), състояние, при което натрупването на напълнена от гной слуз в белите дробове води до болезнена кашлица и мъчителни затруднения с дишането. Рискът от развитие на ХОББ е особено висок сред индивидите, които започват да пушат в ранна възраст, тъй като тютюнев дим значително забавя развитието на белите дробове. Тютюнът изостря и астмата, която ограничава активността и допринася за увреждането. Ранното спиране на тютюнопушенето е най-ефективното лечение за забавяне на развитието на ХОББ и подобряване на симптомите на астма.

През целия живот. Бебета, изложени на вредно въздействие върху токсините от тютюневия дим, чрез майчино тютюнопушене или майчино излагане на вторичен тютюнев дим, често изпитват намален растеж и функция на белите дробове. Малките деца, изложени на вторичен тютюнев дим, са изложени на риск от поява и обостряне на астма, пневмония и бронхит и чести инфекции на долните дихателни пътища.

В световен мащаб около 165 000 деца умират преди 5-годишна възраст от инфекции на долните дихателни пътища, причинени от вторично пушене. Онези, които живеят в зряла възраст, продължават да страдат от здравните последици от експозицията на вторичния тютюнев дим, тъй като честите инфекции на долните дихателни пътища в ранна детска възраст значително увеличават риска от развитие на ХОББ в зряла възраст.

Туберкулоза. Туберкулозата (ТБ) уврежда белите дробове и намалява белодробната функция, която допълнително се засилва от тютюнопушенето. Химическите компоненти на тютюневия дим могат да предизвикат латентни инфекции на туберкулоза, с които са заразени около една четвърт от всички хора. Активната туберкулоза, съчетана с вредните последици за здравето на белите дробове от тютюнопушенето, значително повишава риска от инвалидност и смърт от дихателна недостатъчност.

Замърсяване на въздуха. Тютюневият дим е много опасна форма на замърсяване на въздуха в закрити помещения: съдържа над 7 000 химикали, 69 от които са известни като причиняващи рак. Въпреки че димът може да бъде невидим и без мирис, той може да се задържи във въздуха до пет часа, поставяйки тези, изложени на риск от рак на белия дроб, хронични респираторни заболявания и намалена функция на белите дробове.


Цели на Световния ден без тютюнопушене 2019 г.

Най-ефективната мярка за подобряване на здравето на белите дробове е да се намали употребата на тютюн и експозицията на вторичен тютюнев дим. В някои страни обаче знанието сред широката общественост и особено сред пушачите относно последиците за здравето на белите дробове на хората от тютюнопушенето и излагането на тютюнев дим е малко. Въпреки сериозните доказателства за вредите от тютюна върху здравето на белите дробове, потенциалът за контрол на тютюна за подобряване на здравето на белите дробове остава подценен.

Кампанията за Световния ден без тютюнопушене 2019 ще повиши осведомеността относно:

  • рискове, свързани с тютюнопушенето и излагането на тютюнев дим;
  • осъзнаване на особените опасности от тютюнопушенето за здравето на белите дробове;
  • степента на смърт и заболяване в световен мащаб от белодробни заболявания, причинени от тютюн, включително хронични респираторни заболявания и рак на белия дроб;
  • появяващи се данни за връзката между тютюнопушенето и смъртните случаи от туберкулоза;
  • последици от излагането на втора употреба за здравето на белите дробове на хората в различните възрастови групи;
  • значението на здравето на белите дробове за постигане на цялостно здраве и благосъстояние;
  • осъществими действия и мерки, които ключовите аудитории, включително обществеността и правителствата, могат да предприемат, за да намалят рисковете за здравето на белите дробове от тютюна.

Напречната тема за здравето на тютюна и белите дробове има отражение върху други глобални процеси, като международните усилия за контрол на незаразните болести (ТБ), туберкулозата и замърсяването на въздуха за насърчаване на здравето. Той служи като възможност за ангажиране на заинтересованите страни в различните сектори и упълномощаване на страните да засилят прилагането на доказаните мерки за контрол на тютюна MPOWER, съдържащи се в Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (РКБТ на СЗО).


Призив за действие

Здравето на белите дробове не се постига само поради липсата на болести, а тютюнев дим има сериозни последици за здравето на белите дробове на пушачите и непушачите в световен мащаб.

За да се постигне целта за устойчивото развитие (ЦУР) за намаляване с една трета на преждевременната смъртност на НБД до 2030 г., контролът върху тютюнопушенето трябва да бъде приоритет за правителствата и общностите по света. Понастоящем светът не е на път да постигне тази цел.

Страните трябва да отговорят на епидемията от тютюнопушенето чрез пълно прилагане на РКБТ на СЗО и чрез приемане на мерките MPOWER на най-високо ниво, което включва разработване, прилагане и прилагане на най-ефективните политики за контрол на тютюна, насочени към намаляване на търсенето на тютюн.

Родителите и другите членове на общността също трябва да предприемат мерки за насърчаване на собственото си здраве и това на децата си, като ги предпазват от вредите, причинени от тютюна.

С оглед на мотото „Тютюн и здраве на белите дробове“ Министерство на здравеопазването организира кампания за безплатни скринингови прегледи на активни пушачи, пасивни пушачи и пушачи на бездимни цигари. Кампанията се организира съвместно със Сдружение „Национална асоциация за профилактични прегледи“ и Столична община. Стартирането е на 31.05.2019 г. в гр.София, на 13.06.2019 в гр. Враца, на 21.06.2019 г. в гр.Благоевград, в гр. София на 14.06. и на 28.06.2019 г. Кампанията ще продължи до края на 2019 г. под мотото “Спри сега за по-добро здраве утре“. Графикът  за провеждане на профилактичните прегледи в Община Благоевград е публикуван на сайта на РЗИ Благоевград. Във всеки град е ангажиран лекар със специалност белодробни болести, който ще извършва безплатните прегледи /д-р Елина Смилкова за гр.Благоевград/.

Още по темата …