Епидемична обстановка 10.04.2019 г.

До момента случаите на Морбили в Благоевградска област са 120 случая.

1. За 10.04.2019г.   e   хоспитализирано  1 лице болно от Морбили, потвърден случай, на възраст 2г.5м. от с.Рибново,  хоспитализирано в ИО наУМБАЛ – Св.Ана – гр.София.

2.До момента издирените контактни са 642 лица и обхванати с ваксина 400 контактни лица и лица с пропуски в имунизацията срещу морбили и такива които подлежат на 12 годишна възраст, но се обхващат по – рано.

Епидемиологичното проучване продължава.