АктуалноНовини

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми КИЕНТИ на Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ – Благоевград,

Уведомяваме Ви, че за периода 15.07-19.07.2024 г. няма да бъдат приемани проби от ВОДИ за последващи изпитвания по органолептични, физико-химични и микробиологични показатели, във връзка с извършване на оценка на място за първи планов надзор на лабораторията (ЛИК) и оценка на място за преакредитация на органа за контрол (ОКА) от комисии на ИА БСА.

Благодаря Ви за разбирането и се извиняваме за причиненото неудобство!