АктуалноНовиниотдел ПБПЗ

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА
17 – 21 юни 2024 г.

Въпреки забележителния напредък, постигнат в борбата срещу туберкулозата, страните в Европейския регион на СЗО все още са изправени пред различни предизвикателства при постигането на целта за прекратяване на епидемията от туберкулоза.
По данни на СЗО през 2022 г. приблизително общо 10.6 милиона души в световен мащаб са се разболели от туберкулоза, което се равнява на 133 случая на 100 000 души от населението. 1.3 милиона са смъртните случай и този брой е почти до нивото от 2019 г.
В Европейският регион на СЗО приблизително 229 000 са нови и рецидивиращите случаи на туберкулоза, еквивалентно на средна стойност честота от 25 случая на 100 000 души от населението. Това представлява около 2,2% от общата тежест на туберкулозата в света.
Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. Но туберкулозата е лечима и предотвратима.
Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) остава заплаха за общественото здраве. В световен мащаб през 2022 г. 410 000 лица са развили MDR/RR-TB, като само около 2 от 5 души с резистентна към лекарствата туберкулоза са получили достъп до лечение.
Заболеваемостта от туберкулоза в страната за 2023 г. представлява 13.5 на 100 000 население, като регистрираните лица с туберкулоза са 881. За сравнение през 2022 г. техният брой е 792, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е по-голям от този на жените.
Прекратяването на епидемията от туберкулоза до 2030 г. е сред здравните цели на Целите на ООН за устойчиво развитие. Навременно откриване и правилна диагноза са сред предизвикателствата пред здравния сектор.
С дейностите заложени в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. се цели намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в страната. За да се постигнат целите на програмата се обявява „Седмица на отворените врати“ в периода 17 – 21 юни 2024 г.
Инициативата ще даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, ще повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата като: начин на заразяване, рискови фактори, различните форми на заболяването, лечение, превенция.
Във връзка с гореизложеното Регионална здравна инспекция Благоевград популяризира инициативата на територията на област Благоевград чрез:

• Публикация на сайта на РЗИ Благоевград, свързана с информация за Туберкулозата;
• Провеждане на безплатен скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета, консултации, прегледи и допълнителни изследвания на съмнителните за туберкулоза лица в СБАЛПФЗ Благоевград/ бившия ТУБ диспансер/ в периода от 17 до 21 юни 2024 г.
• Разпространение на здравно-образователни материали за същността, профилактиката и лечението на ТБС.

В рамките на скрининга, всеки желаещ следва да попълни „Анкетна карта за скрининг на риска за туберкулоза“ на четири езика – български, английски, руски и украински, заедно с указания за попълването й.
След проведения скрининг, на лицата в риск следва да се извърши консултация от лекар и при необходимост преглед и изследвания.
Данните от проведените до сега кампании сочат, че инициативата „Седмица на отворените врати осигурява добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора.
В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. Ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.
Микробиологичната диагноза на туберкулозата в България се осъществява в 33 лаборатории, като 29 от тях се намират в областните пневмофтизиатрични лечебни заведения (или фтизиатрични отделения), утвърдени от министъра на здравеопазването. Националната референтна лаборатория (НРЛ ТБ) в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) гарантира ефективността и надеждността на диагностиката в тези лаборатории, чрез осъществяването на Външна оценка на качеството на национално ниво. НРЛ ТБ е единствената в България международно сертифицирана лаборатория от СЗО и в нея се потвърждават всички резистентни туберкулозни щамове от цялата страна.

Да инвестираме в профилактика, а не в лечението!!!