АктуалноНовиниотдел ПБПЗ

22 март 2024 г. – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА – „Вода за мир“

На 22 Март всяка година се отбелязва Световния ден на водата. Инициативата за провеждане на Денят на водата е предложена на Конференцията за околна среда и развитието, проведена през 1992 година в Рио Де Жанейро,Бразилия. Целта на деня е да привлече вниманието на обществеността към проблема на достъпа на хора до чиста питейната вода, към значимостта на опазването и съхраняването на запасите от прясна вода и защита на водните ресурси.
„Вода за мир“ е темата на Световния ден на водата на ООН през 2024 г. Това мото е мотивирано от изключителното значение на водата в нашия живот и в нашето общество. Неравностойният достъп до вода, малобройни споразумения за сътрудничество в световен мащаб, необходимостта от защита и запазване на нашите водни ресурси във времето на климатични промени и от добре функциониращ и справедливо управляван воден цикъл са все въпроси, които изискват спешно внимание на международно, регионално и местно ниво.
Тазгодишната конференция, посветена на Световния ден на водата в България, ще се съобрази с тази тема и ще представи на публиката дискусия за важността и добрите практики за използване и управление на трансграничните реки, за различните аспекти на експлоатацията на водните ресурси и за най-новите технологии и решения, които могат да помогнат за справяне с основните предизвикателства на водния сектор по отношение на управлението, опазването и ефективното използване на водните ресурси.
Ключовото послание „Просперитетът и мирът разчитат на водата“ ще бъде предадено чрез поглед към стратегиите и подходите за адаптиране към изменението на климата, свързани с водата, мерките за изграждане на устойчиво и интелигентно по отношение на водата общество в епохата на нарастващо редуване на оскъдица на вода, наводнения и засушавания, както и необходимостта от иновации и сътрудничество по пътя за постигането му.

Седмицата на водата, включва поредица от образователни инициативи, които РЗИ Благоевград, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” /ПБПЗ/ ще проведе на 22.03.2024 г.:
10:30 часа/11:30 часа – прожекция на анимационно филмче „Пътя на една капчица“ пред деца от Осма ДГ „Вечерница“, гр. Благоевград. Да рисуваме заедно – оцветяване на водни капчици и да си поговорим защо е важна и ценна водата за хората и Земята;
12:30 часа/12:50 часа – Презентация на тема : „Извор на живот“ в Регионална библиотека „ Д.Талев“ гр.Благоевград, пред ученици от петите класове при II ОУ „Д.Благоев” гр. Благоевград с лектор Светла Стоилова – експерт в РИОСВ Благоевград.
12:50 часа/13:15 часа„По пътя на познанието“– представяне на интересни научни факти за водата с лектор Милка Данчова – главен инспектор в РЗИ Благоевград, отдел „ПБПЗ“
13:20 часа/13:50 часа „Час по екология“ – посещение на лабораторията за изследване на водата в РЗИ Благоевград

Информационна брошура