Административни услуги

Център за административно обслужване

Работно време на Центъра за административно обслужване:
от 08:30 до 17:00 часа (без прекъсване)

Натовареност на Центъра за административно обслужване по часове:

Натоварени (пикови) часове:
от 10:00 до 11:00 часа
от 12:30 до 14:30 часа

Ненатоварени часове:
от 08:30 до 10:00 часа
от 14:30 до 17:00 часа

Еmail: rzibl@rzibl.org

Телефон за връзка: 073/83 28 26, факс.: 073/58-20-50
Адрес: Благоевград, 2700, ул. „Братя Миладинови“ №2, партер

Транспорт: До Центъра за административно обслужване може да стигнете с
Линия N2 на градския автобусен транспорт – Спирката зад Общината
Възможност за паркиране:
Синя зона – ул. „Митрополит Борис“, ул. „Братя Миладинови“


ХАРТА НА КЛИЕНТА – 2023

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-БЛАГОЕВГРАД – 2022

АНКЕТА за оценяване на качеството на услугите предоставяни от РЗИ-Благоевград

Попълнената анкета може да изпратите на електронен адрес на инспекцията.

Онлайн попълване на АНКЕТА за оценяване на качеството на услугите предоставяни от РЗИ-Благоевград

Във връзка с получената информация от проучването на мнението на клиентите, ръководството на РЗИ предприе своевременни и адекватни мерки за подобряване качеството на предлаганите административни услуги: ясна, точна, достоверна, общоразбираема и систематизирана нагледна информация; осигурено е непрекъснато обслужване на гражданите на каса и деловодство; осигурен подход до сградата за хора с увреждания.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЗИ – БЛАГОЕВГРАД ЗА 2023 Г.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНИТЕ КАРТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД ЗА 2022 г.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНИТЕ КАРТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД ЗА 2019 ГОД.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,  ЧЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД ОТПАДА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ИЗДАДЕНИ ОТ НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ!