АктуалноИнформация за гражданиНовиниотдел ПБПЗ

1 ДЕКЕМВРИ -СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

В изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България 2021-2025 г. РЗИ Благоевград ще се включи в Националната АНТИСПИН кампания по повод отбелязване на 1 декември – Световния ден за борба срещу СПИН.
Кампанията има за цел да насочи вниманието към проблема СПИН и да повиши обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и други сексуално предавани инфекции, да мотивира хората за отговорност към собственото здраве и да насърчи редовното изследване за ХИВ, както и за възможните ко-инфекции. Предоставянето на услуги по безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ, вирусни хепатити Б, С и сифилис в периода 01-08.12.2023г. ще се проведе под мотото „От теб се иска да избегнеш риска!“.
По данни на Министерство на зцдравеопазването
За първите десет месеца на 2023 г. общо 277 759 лица са се изследвали безплатно и анонимно и са узнали своя ХИВ-статус. През периода 1986 – 24.11.2023 г. в България са регистрирани общо 4 276 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 228 ХИВ–серопозитивни.
Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през настоящата година е 4:1 (185 мъже и 43 жени).
90.8% от новорегистрираните с ХИВ са се инфектирали по сексуален път (от тях 42.5% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, 39.6% мъже и 17.9% жени при хетеросексуален контакт). Делът на инфектираните при инжекционна употреба на наркотици е 9.2 %. Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. – 37%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 24% и възрастовата група 40 – 49 г. – 22%.
Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 64 лица, Варна – 31, в област Пловдив 23 лица, Бургас – 20 лица, Стара Загора – 10 лица, Враца – 8, Пазарджик, Хасково и Русе по 7 лица, Велико Търново – 6 лица, Благоевград, Перник, Сливен и София област по 5 лица, Кюстендил и Плевен по 4 лица, Видин и Добрич по 3 лица, Габрово, Смолян и Шумен по 2 лица и единични случаи в останалите области.
Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус.
Към 31 октомври 2023 г. общо 2 321 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 2 286 (98.5%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. Осигурени са всички необходими тестове и консумативи.
Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС през 2021 г. е 3.7, за България показателят е 3.4.
Напомняме, че в страната функционират 12 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към регионалните здравни инспекции. В тези кабинети се извършват предтестови и следтестови консултации и изследвания от подготвени медицински специалисти.

Списък на кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС):
КАБКИС при РЗИ Адрес

РЗИ Благоевград гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ №2
РЗИ Бургас гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 120; ет.1
РЗИ Варна гр. Варна, ул. „Брегалница“, №3, ет.5, ст.501
РЗИ Велико Търново гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23 стая 504
РЗИ Враца гр. Враца, ул. „Черни Дрин“ № 2
РЗИ Добрич гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий“ № 57
РЗИ Плевен гр. Плевен, ул. „Княз Александър Батенберг І“ №7
РЗИ Пловдив гр. Пловдив, ул. „Перущица” №1 Южно крило, ет. І.
РЗИ Русе гр. Русе, бул. „Придунавски” № 68
РЗИ Стара Загора гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 10, ет. І, стая 116
Столична РЗИ гр. София, ул. „Враня“ 20, ет. 5, ст. 520
РЗИ Хасково гр. Хасково, пл. „Общински” № 2

Клип 1 ДЕКЕМВРИ