АктуалноНовиниотдел ПБПЗ

16 НОЕМВРИ 2023 – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

За поредна година Министерството на здравеопазването предстои да отбележи Международния ден без тютюнопушене с редица прояви в страната срещу тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от нея.

По традиция денят се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември, който през 2023 г. е на 16 ноември. Историята за отбелязване на Международния ден без тютюнопушене започва от 1971 година, в град Рандолф, САЩ американецът Артър Р. Мълейни убедил своите съграждани да спрат да пушат поне за един ден. По този начин те спестили средствата, изразходвани за ежедневната им нужда от цигари, и с тях основали фонд към местното училище за отпускане на стипендии. Към средата на 70-те години на миналия век идеята на А. Мълейни придобила голяма популярност в САЩ, в резултат на което през 1977 година Американската общност за борба с рака (ACS) обявява всеки трети четвъртък от месец ноември за ден против тютюнопушенето.

                        По настоящем този ден се отбелязва в много държави по света и се чества официално и от Международния съюз за борба с рака (UICC).

                        В България, 34,5 % от населението на възраст над 20 г. са ежедневни пушачи (по предварителни данни от проведеното през 2020 г. Национално проучване на факторите на риска за здравето на НЦОЗА), а тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.

                        По данни получени през 2020 г. остава проблемът с тютюнопушенето сред подрастващите продължава да е актуален. Резултатите от изследването показват, че 26.3% от анкетираните са правили опити да пушат цигари, с незначителен превес на момичетата (26.8%) над момчетата (25.6%). Почти всяко пето дете е настоящ пушач[1], като относителният дял на момичетата е малко по-висок (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.                         За популяризиране на Международния ден без тютюнопушене Министерство на здравеопазването, съвместно със Сдружение „България без дим“ организират  инициативата: Национално предизвикателство „Да спечелим заедно! Един месец без никотин!“.

Регионална здравна инспекция Благоевград подкрепя инициативата и за тази цел ще предостави  информация за инициативата сред широката общественост като приложената покана, която ще бъде изпратена на училища, медицински специалисти, институции, фирми и др.

                        В допълнение на горепосоченото, както на национално, така и на регионално ниво се обявява инициативата „Отворени врати за посещение в Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето“, функциониращи в здравните инспекции. През целия месец ноември всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето в Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето и на Националната телефонна линия за отказване от тютюнопушенето 0700 10 323.

            По повод на Международния ден без тютюнопушене РЗИ Благоевград организира:

  • В партньорство с ЮЗУ „Н. Рилски“, Катедра „Психология“ и Катедра „Здравни грижи“ съвместен семинар на тема “Психология и медицина в грижа за общественото здраве“ пред аудитория от училищни психолози от област Благоевград, училищни здравни работници, студенти / мед.сестри и акушерки/, както и пред здравни медиатори от област Благоевград.
  • Интерактивни обучения с ученици от VII СУ „Кузман Шапкарев“ през целия м. ноември, 2023г.;
  • Интерактивни обучения със 150 ученици от ПМГ „Сергей Корольов“ Благоевград на  тема „Тютюнопушенето – даваш здраве, подаряваш си болест“;
  • Мобилна услуга на ККОТ  в ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград и в ПМГ Благоевград;
  • Участие във видеоклип с послание „Ти избираш“, отправено от консултанта в ККОТ -РЗИ Благоевград. Видеоклипът ще бъде изготвен от РУО Благоевград в партньорство с различни институции и организации. Целта е посланието да се популяризиране сред широката общественост.

        Приложения: съгласно текста

  1. Поканата за участие в инициативата „Национално предизвикателство „Да спечелим заедно! Един месец без никотин!“
  2. Програма за провеждане на семинара “Психология и медицина в грижа за общественото здраве“