Новиниотдел ПБПЗ

Националния план за действие за периода 2022 – 2023 год. към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021 – 2030 год.

От 18 септември 2023 г. в област Благоевград по график стартира провеждането на безплатни профилактични прегледи/изследвания с мобилен акушеро-гинекологичен кабинет и мобилен ехографски кабинет. Мобилните кабинети са предоставени по договор на МБАЛ Разлог
Посочените профилактични прегледи ще се извършат на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост от ромски произход и на такива, живеещи в отдалечени райони от лечебни заведение в населени места на област Благоевград.
Целта на профилактичните прегледи е да се определи риска за заболяваемост, превенция и елиминиране на рисковите фактори, които могат да доведат до възникването на сериозни болестни състояния – ракови, сексуално-предавани инфекции и др., поради което важната им роля не бива да се пренебрегва.
Чрез мобилните кабинети се създава възможност за достигане до социално уязвими групи от населението, както и възможност за улеснен достъп до специализирана здравна услуга.

ГРАФИЦИ