Информация за граждани

Информация за граждани

На вниманието на гражданите и медиите!
Всички въпроси свързани с дейността и компетенциите на РЗИ-Благоевград, могат да бъдат поставяни на имайл rzibl@rzibl.org. Отговорите на които ще получите на посочен от Вас имейл.

НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ


Областни структури на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите:

„Българска асоциация за закрила на пациентите“ – Благоевград – Станислава Николова Георгиева,
тел.: 0886 292 820; email: sng2014@abv.bg; гр. Благоевград, ул.“Петко Д. Петков“18, ет.1

„Сдружение за развитие на българското здравеопазване“ – Благоевград, Албена Каменова,
тел: 0896 874 720; email: blagoevgrad@bgpatients.org; с. Плетена, обл.Благоевград, ул. Забърдо №1


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

1. ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ

ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

1. ДОСТЪП ДО СПЕЦИАЛИСТ
2. ДЕНОНОЩЕН ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
3. ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
4. ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА

МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

1. ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК)

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА КЪМ РЗИ БЛАГОЕВГРАД – РКМЕ

Тел.: 0883 202 269; 0882 669 323
Приемно време: 8.30 ч. – 12.00 ч.и 12.30 ч.- 17.00 ч.;

ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ – I състав към „МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ – АД гр.Благоевград

Адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60
Телефон: 073/ 82 92 375
Председател 1-ви състав: Д-р Е. Дюлгерова – Невролог

ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ – II състав към „МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД“ – АД гр.Благоевград

Адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60
Телефон: 073/ 82 92 359
Председател 2-ри състав: Д-р О. Кашукеев – Ортопед-травматолог

ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ – състав към МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД – гр. Сандански

Адрес: гр. Сандански, Паркова зона
Телефон: 0882 25 22 82
Председател: Д-р Кр. Маринова – Пневмолог-фтизиатър

Вашият коментар