Регистри

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

Заповедите за ЛККомисиите се издават от РЗИ на основание на: чл.104, ал.1 от Закон за здравето и чл.7, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинска експертиза и на РКМЕ.

СПИСЪК на ЛКК за 2023 г. на ЛЗ


Приложение 1 към чл.7, ал.4 – Предложение за сформиране на ЛКК
Приложение 2 към чл.7, ал.4 – Предложение за актуализация на ЛКК
Протокол от заседание на ЛКК относно експертиза на болничен лист

Вашият коментар