Регистри

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите


Информация за лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите (ЛЗИБПХ)

  • лечебни заведения за извънболничната помощ;
  • хосписи;
  • медицински факултети;
  • факултети по дентална медицина.

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С НЗОК


За допълнителна информация – тел. 073/830976

Вашият коментар