Без категория

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 г.

Лечебните заведения в областта, които осъществяват дейности по програмата

Лечебни заведения в област  БлагоевградДейност по програма НППМДЗАдрес
„МБАЛ БЛАГОЕВГРАД” АД  ДАГр. Благоевград, ул. „Славянска“ №60
„МБАЛ ПУЛС” АДДАГр. Благоевград, ул. „Славянска“ №62
МБАЛ „ИВАН СКЕНДЕРОВ” ЕООД  ДАГр. Гоце Делчев, ул. „Стара планина“ №54
„МБАЛ – РАЗЛОГ” ЕООД  ДАГр. Разлог, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий“№ 2
МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД  ДАГр. Сандански, Паркова зона;
Гр. Петрич, ул. Рокфелер № 52

Адрес, телефон и имейл за контакт на Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве

Здравно – консултативен център ( ЗКЦ ) за майчино и детско здраве на територията на област Благоевград
„МБАЛ БЛАГОЕВГРАД” АД – гр. Благоевград, ул. „Славянска“ №60, кабинет 510 – 073/8292343; npmdz_mbal@abv.bg
страница на ЗКЦ
В „МБАЛ Благоевград” АД се осигурява комплексно обслужване на бременни жени и деца в Здравно — консултативен център за майчино и детско здраве, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021-2030).
Центърът предлага БЕЗПЛАТНИ специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място или в дома по искане на друго лечебно заведение.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2023 г. КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021-2030 г.

Права на здравно неосигурени бременни жени с уточнение

РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

д-р Илиана Дукова – Директор дирекция „Медицински дейности“ на РЗИ – Благоевград
За контакти тел.: 0882 669 310; e-mail: rzibl@rzibl.org