Регистри

Болнична помощ

Многопрофилни болници за активно лечение

„Многопрофилна болница за активно лечение-Благоевград“АД – гр. Благоевград, ул.“Бр.Миладинови“ №21, 073/8292329


„Многопрофилна болница за активно лечение – Пулс“АД – гр. Благоевград, ул.“Славянска“ №62, 073/882020


„Многопрофилна болница за активно лечение-Разлог“ЕООД – гр.Разлог, ул.“Кирил и Методий“ №1, 0747/89280


Многопрофилна болница за активно лечение „Югозападна болница“ ООД – гр.Сандански, Паркова зона, 0742/01047


Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД – гр.Гоце Делчев, ул.“Стара планина“№54, 0751/60244


Специализирани болници


„Специализирана болница за рехабилитация – Петрич“ ЕООД – гр. Петрич 2850, ул. „Стадионска“1 – управител – д-р Илия Попниколов, 0878104141


„Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново“ ЕООД – с. Марикостиново, община Петрич, 0745/62023


„Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД – /филиал Сандански/, гр.Сандански Паркова зона, 0746/30834


„Специализирана болница за активно лечение по Онкология „Св.Мина“ ЕООД – гр.Благоевград ул.“В.Левски“ №62, 0751/60162


„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания“ ЕООД – гр.Благоевград ул.“Ц.Церковски“ №4


Центрове


„Център за психично здраве-Благоевград“ ЕООД – гр.Благоевград ул.“Бр.Миладинови“ №21, 073/884143


Дом за медико-социални грижи за деца – гр.Благоевград – гр.Благоевград ул.“Трети март“ №57


Център за спешна медицинска помощ /филиали/ – гр.Благоевград, ул.“Бр.Миладинови“ №21, 073/886989

Вашият коментар