Без категория

Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности за места финансирани от държавата в лечебни заведения – бази за обучение в обл. Благоевград – март 2024

Приложения към Заповед № РД-19-5_02.08.2023 г.

Заповед за места за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г.

Заповед за свободни МДФ – СБАЛО Св. Мина ЕООД

Заповед за обявяване на конкурс в МБАЛ Югозападна болница ООД за лекар специализант по нервни болести

Заповед за обявяване на конкурс в МБАЛ Югозападна болница ООД за лекер специализант по хирургия

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности за места финансирани от държавата в лечебни заведения – бази за обучение в обл. Благоевград

Образец за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

Образец за подаване на предложения от бази за обучение за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата