Без категория

Места за специализанти, обявени от базите за обучение

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности – 1-во полугодие на 2024 г. обл. Благоевград

Информация за свободните длъжности за специализанти в базите за обучение в обл. Благоевград

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности второ полугодие на 2023 – обл. Благоевград

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности първо полугодие на 2023 – обл. Благоевград

Бланка подаване на места за специализанти по Наредба 1 – 2022 г. – 1-во полугодие

Бланка подаване на места за специализанти по Наредба 1 – 2022 г. – 2-во полугодие

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности 2023 – обл. Благоевград

Заповед за провеждане на конкурс за специализанти в СБАЛО „СВЕТИ МИНА“ ЕООД – Благоевград