АктуалноНовиниотдел ПБПЗ

1ДЕКЕМВРИ 2022г. – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

Всяка година на 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. Този важен ден за осведоменост остава време за размисъл върху нашия световен отговор на ХИВ/СПИН, като същевременно почитаме живота на хората, изгубени от заболявания, свързани със СПИН. На този ден ние също подновяваме ангажимента си да подкрепяме благосъстоянието на хората с ХИВ, както и тези, изложени на риск от инфекция.

Тази година отбелязваме Световния ден за борба със СПИН в контекста на две други заплахи от инфекциозни заболявания – COVID-19 и маймунската шарка, които засегнаха много от същите тези общности. Тези епидемии допълнително подчертаха, че нашият отговор на общественото здравеопазване срещу ХИВ ще изисква от нас да се справим с различията в здравеопазването холистично (цялостно).

Темата също така подчертава важността на тестването за ХИВ, насърчаваме всички да си направят  тест за ХИВ и да знаят статуса си. Ние развиваме неутрален по отношение на статуса подход към тестването за ХИВ, който поставя справедливостта на преден план. При този подход, без значение какъв е резултатът от теста, хората трябва да бъдат свързани с необходимите услуги за превенция и лечение на ХИВ, включително стратегии за справяне със социалните детерминанти на здравето и бариерите пред достъпа.

Постигнахме забележителен напредък след първото отбелязване на Световния ден за борба със СПИН преди 34 години. Научните изследвания доведоха до иновации в грижите, лечението и превенцията на ХИВ, така че хората с ХИВ да могат да се радват на по-дълъг и по-здравословен живот. Устойчиви научни изследвания също така показват, че хората, които са на лекарства за ХИВ и постигат и поддържат вирусна супресия, не могат да разпространят ХИВ на други, което означава, че успешното лечение допълнително намалява нови предавания. Тези постижения са възможни благодарение на стратегическото сътрудничество между правителства, партньори от публичния сектор, многостранни институции, неправителствени организации, частни компании и изследователски институции. Хората с ХИВ са централни за този прогрес.

Но въпреки огромния ни напредък, нашата работа не е завършена. В световен мащаб всяка година има приблизително 1,5 милиона нови случая на ХИВ.  Поради стигмата, дискриминацията и други структурни фактори определени популации и географски райони продължават да носят по-голямата част от тежестта на това заболяване. Ние оставаме дълбоко ангажирани да сложим край на ХИВ навсякъде, като ангажираме и овластяваме общностите и като гарантираме, че нашите програми, изследвания и политики са информирани от гласовете на онези групи от населението, които са най-засегнати от ХИВ.

      Националната АНТИСПИН кампания е целогодишна инициатива, стартирала в България през 1992г., имаща за цел да привлече вниманието на обществото към проблема СПИН и да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

       Съгласно данните на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS), през последните две години на пандемия от COVID-19 и други глобални кризи, напредъкът в борбата срещу СПИН се е забавил, а наличните ресурси са се свили, което от своя страна е поставило милиони животи в риск. Поради това тазгодишният фокус на кампанията е върху равнопоставеността, призовавайки към действие по отношение на здравните неравенства, които поддържат СПИН епидемията, чрез редица доказани мерки като увеличаването на достъпността и качеството на услугите за лечение на СПИН, тестване и превенция, реформиране на законодателството, политиките и практиките за справяне със стигмата и изключването на хората, живеещи с ХИВ, различните ключови и маргинализирани групи и други. 

       Във връзка с гореизложеното,  Регионална здравна инспекция Благоевград планира да осъществи традиционния първи етап от Националната АНТИСПИН кампания в периода 01-09.12.2022 г.

Виж повече …….