АктуалноДОЗНовини

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като „Европейски ден на радон“.

Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР.

7 ноември като „Европейски ден на радон“ – информационен материал –
видео клип