На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 12.09.2022 г. – общо 34

Благоевград – 10
Гоце Делчев – 5
Петрич – 4
Сандански – 2
Дамяница – 1
Кресна – 1
Първомай – 1
Дрангово – 1
Коларово – 1
Дъбрава – 1
Илинденци – 1
Склаве – 1
Покровник – 1
Дренково – 1
Железница – 1
Ново Лески – 1
Спатово 1