На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 09.09.-11.09.2022 г. – общо 43

Благоевград – 12
Сандански – 4
Гоце Делчев – 3
Петрич – 2
Разлог – 2
Добринище – 2
Якоруда – 2
Баня – 2
Долна Рибница – 2
Симитли – 1
Банско – 1
Кърналово – 1
Копривлен – 1
Бунцево – 1
Ново Делчево – 1
Сатовча – 1
Бучино – 1
Долна Крушица – 1
Зелендол – 1
Ласкарево – 1
Левуново – 1