На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 01.09.2022 г. – общо 43

Благоевград – 16
Сандански – 7
Петрич – 5
Гоце Делчев – 3
Разлог – 1
Рилци – 1
Дъбница – 1
Якоруда – 1
Марикостиново – 1
Долна Градешница – 1
Бачево – 1
Вълкосел – 1
Влахи – 1
Кочан – 1
Орцево – 1
Яково – 1