На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 29.08.2022 г. – общо 70

Гоце Делчев – 15
Петрич – 13
Благоевград – 9
Сандански – 8
Кресна – 3
Рилци – 2
Огняново – 2
Илинден – 2
Разлог – 1
Хаджидимово – 1
Мосомище – 1
Мелник – 1
Якоруда – 1
Кърналово – 1
Бел камен – 1
Брезница – 1
Коларово – 1
Баня – 1
Копривлен – 1
Склаве – 1
Горна Брезница – 1
Самуилово – 1
Камена – 1
Спатово – 1