АктуалноБез категорияИнформация за гражданиНовини

Заповед за провеждане на процедура за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща Лек автомобил, Марка и модел: ВАЗ 2107, собственост на РЗИ – Благоевград

На основание чл. 10, във връзка с чл. 9, т. 1 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, чл. 61 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 16 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Вътрешни правила за организиране и провеждане на търгове за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, собственост на Регионална здравна инспекция – Благоевград, утвърдени със Заповед №РД-01-981/27.10.2020 г. и предвид липсата на кандидат-купувачи в две последователни тръжни процедури за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща Лек автомобил, Марка и модел: ВАЗ 2107, рег. №Е8344АР, с дата на първоначална регистрация: 04.01.2005 г., обем на двигателя: 1451, вид на горивото: бензин, шаси: XTA21070052037475, двигател: 8002666, цвят: БЯЛ, изминат пробег: 28666 км, собственост на Регионална здравна инспекция – Благоевград

ЗАПОВЕД

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД – ПРОЛОЖЕНИЕ 2