Заповед за срокове на задължителната изолация при лица, диагностицирани с COVID-19 и на задължителната карантина при лица, които са контактни на случай на COVID-19, отменя заповед № РД-01-221 от 03.06.2022 г.

На основание чл. 61, ал. 7, 9 и 16, чл. 61а, ал. 3 от Закона за здравето и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с предложение на главния държавен здравен инспектор