На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 17.08.2022 г. – общо 73

Благоевград – 17
Сандански – 9
Гоце Делчев – 8
Петрич – 7
Падеш – 6
Разлог – 2
Симитли – 2
Кърналово – 2
Долна Крушица – 2
Поленица – 1
Рилци – 1
Дъбница – 1
Баничан – 1
Рупите – 1
Кресна – 1
Мелник – 1
Якоруда – 1
Огняново – 1
Абланица – 1
Микрево – 1
Митино – 1
Ново Делчево – 1
Скрът – 1
Бистрица – 1
Габрене – 1
Тешово – 1
Яворница – 1