На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 08.08.2022 г. – общо 125

Гоце Делчев – 28
Благоевград – 23
Петрич – 23
Сандански – 13
Сливница – 4
Разлог – 3
Белица – 2
Марикостиново – 2
Абланица – 2
Копривлен – 2
Поленица – 1
Лешница – 1
Кресна – 1
Първомай – 1
Якоруда – 1
Изгрев – 1
Лъжница – 1
Добърско – 1
Баня – 1
Катунци – 1
Падеш – 1
Ново Делчево – 1
Покровник – 1
Самуилово – 1
Селище – 1
Гега – 1
Долна Рибница – 1
Еленово – 1
Калиманци – 1
Крибул – 1
Левуново – 1
Никудин – 1
Струмешница – 1