На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 28.07.2022 г. – общо 84

Благоевград – 26
Сандански – 12
Гоце Делчев – 10
Разлог – 8
Петрич – 4
Банско – 4
Брежани – 3
Симитли – 2
Крупник – 2
Долна Градешница – 2
Сливница – 1
Добринище – 1
Рупите – 1
Баня – 1
Бачево – 1
Борово – 1
Покровник – 1
Скрът – 1
Зорница – 1
Раздол – 1
Чучулигово – 1