АктуалноНовиниотдел ПБПЗ

СЕДМИЦА НА БЕЗПЛАТНО ДОБРОВОЛНО ТЕСТВАНЕ ЗА ХЕПАТИТ В И ХЕПАТИТ С, В РАМКИТЕ НА СВЕТОВНИЯ ХЕПАТИТЕН ДЕН, 28 ЮЛИ 2022 Г.

Световният ден за борба с хепатита се провежда всяка година на 28-и юли, като на този ден светът се обединява около темата за борбата с широкоразпространената инфекция с цел повишаване осведомеността за вирусните хепатити сред обществеността.
Мотото на Световния ден през 2022 г. „Не мога да чакам“ поставя акцент върху неотложността на действията и усилията, необходими за премахване на хепатита като заплаха за общественото здраве до 2030 г., дори в условия на продължаваща епидемия от COVID-19.
В светлината на гореизложеното, Министерство на здравеопазването планира да осъществи съвместна скринингова кампания за хепатити Б и С в периода 29.07-05.08.2022 г. с партньори РЗИ , Национална референтна лаборатория (НРЛ) по вирусни хепатити.

По време на съвместната кампания ще се предлагат два вида изследвания:

  1. Бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностен антиген на хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса;
  2. Имуноензимни тестове за хепатит А, В, С, D и Е, (при желание от страна на анкетираните), които ще бъдат изпращани до НРЛ по вирусни хепатити.

Лечението на различните видове вирусни хепатити е включено в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса — както по отношение болничното лечение, така и по отношение на диспансерното наблюдение и проследяване на пациентите и осигуряване на необходимите лекарствени продукти за домашно лечение. Провеждането на лечението на острите вирусни хепатити се извършва в структури /отделения и клиники по инфекциозни болести на лечебните заведения за болнична медицинска помощ в страната, докато лечението на хроничните вирусни хепатити се извършва в извьнболнични и болнични условия от специалисти по инфекциозни болести, гастроентерология, педиатрия, детска гастроентерология. Лечението на хроничните хепатити Б и С се провежда съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2019 г. за приемане на фармакотерапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания (ДВ, брой 95 от 2019 г.)

Регионална здравна инспекция Благоевград организира скринингова кампания за изследване за вирусни хепатити А, В, С, D и Е. Кампанията ще се проведе по график в МБАЛ ПУЛС Благоевград, МБАЛ Благоевград, СБАЛПФЗ Благоевград, СБАЛО“Св.Мина“ Благоевград, в централна градска част и ромските махали на община Благоевград.
В периода от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г. ежедневно от 09.30 часа до 12.00 часа в РЗИ Благоевград в КАБКИС /Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН/ ще се извършват изследвания за вирусни хепатити. Кабинетът се намира на партерния етаж на инспекцията /централен вход/.