На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 13.07.2022 г. – общо 31

Благоевград – 10
Сандански – 4
Абланица – 4
Разлог – 2
Банско – 2
Петрич – 1
Гоце Делчев – 1
Ръждак – 1
Кулата – 1
Якоруда – 1
Струмяни – 1
Дъбрава – 1
Микрево – 1
Митино – 1