На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 01.07.-03.07.2022 г. – общо 31

Благоевград – 8
Гоце Делчев – 5
Петрич – 3
Сандански – 3
Разлог – 2
Симитли – 2
Якоруда – 2
Рилци – 1
Добринище – 1
Коларово – 1
Сатовча – 1
Хърсово – 1
Камена – 1