Указания относно необходимите документи, които български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят в РЗИ

Указания относно необходимите документи, които български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят в РЗИ и реда за процедиране за изпълнение на Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет

 1. Приложените указания се отнасят единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина и не са вписани в регистъра за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили:
  - втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;
  - първа доза от ваксината Janssen;
  - бустерна доза ваксина срещу COVID-19
  до 30 юни 2022 г. включително.
 2. Всяко лице, което претендира, че е български пенсионер, ваксиниран срещу COVID-19 в чужбина, поради което не е получил определената с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет еднократна допълнителна сума към пенсията в размер на 75 лв. следва да изпрати на посочен от РЗИ по адресна регистрация на лицето или негов представител електронен адрес или да занесе на място следната информация:
  • копие на документ за самоличност, съдържащ трите имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ)
  • копие на документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ същите имена на лицето, които са изписани и на документа за самоличност, както и дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията.
  • данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за обратна връзка с лицето/неговия законен представител
  Забележка: информацията може да се предостави и на място в РЗИ от лицето или негов законен представител.
 3. Документите по т. 2 се предоставят в съответното РЗИ най-късно до 15 юли 2022г. включително.