15 МАЙ 2022 г. Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН мото „ХИВ – ПОМНИМ, ДЕЙСТВАМЕ, ПРОДЪЛЖАВАМЕ“

Международният мемориал на свещите срещу СПИН, който се провежда всяка трета неделя на м. май всяка година, е не само възможност да си спомним за хората, които сме загубили, но и да почетем онези, които са посветили живота си на подпомагане на хората, живеещи и засегнати от ХИВ, както и мобилизиране на всички общности в солидарност. Хората, живеещи с ХИВ, стартираха Международния мемориал на свещите срещу СПИН през 1983 г. и оттогава има хиляди събития, организирани по целия свят от организации, базирани на общности, живеещи с ХИВ/СПИН. Подобни събития помогнаха за повишаване на осведомеността относно ХИВ и, което е по-важно, помогнаха за разрушаване на бариерите на стигмата и дискриминацията в нашите общности, давайки надежда на новите поколения.
Международният мемориал на свещите срещу СПИН е третият етап от Националната АНТИСПИН кампания. С кампанията се цели да се насочи вниманието към проблема на СПИН, както и да се повиши обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и други сексуално-предавани инфекции, както и да мобилизира общностите и да повиши общественото съзнание относно ХИВ/СПИН. Днес 38 милиона души по света живеят с ХИВ. Международният мемориал на свещите срещу СПИН служи като важна платформа за глобална солидарност, разрушавайки бариерите на стигмата и дискриминацията и давайки надежда на новите поколения.
Четиридесет години след съобщаването на първите случаи, ХИВ все още заплашва света. Разделението, неравенството и незачитането на човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна криза. Пандемията от COVID-19 изостря неравенствата и трудностите при предоставянето на здравни услуги, което е предизвикателство за много хора, живеещи с ХИВ.
По информация на Министерството на здравеопазване ХИВ е вирусът на човешкия имунен дефицит, който отслабва имунната система на човека и тя става уязвима към всяка инфекция, с която един здрав организъм би се преборил без проблем. Вирусът се съдържа в повечето телесни течности на инфектирания човек, но единствено в кръвта, спермата, вагиналния секрет и кърмата има достатъчно количество вируси, за да се осъществи заразяването. Инфектиране с ХИВ може да стане при директен контакт с някоя от тези течности на човек – носител на вируса.
Основните пътища за предаване на инфекцията са три: сексуален, кръвен и вертикален (от майка на нейното дете). ХИВ може да се предава чрез обмен на различни телесни течности от заразени хора – като кръв, кърма, сперма и вагинални секрети. Хората не могат да се заразят чрез обикновен ежедневен контакт като целувки, прегръдки, ръкостискане или споделяне на лични предмети, храна или вода.
Рисковото поведение, което може да доведе до инфектиране с ХИВ е: инжектиране на наркотици, необезопасен сексуален контакт, сексуални контакти с много партньори, сексуален контакт с лица с рисково поведение (употребяващи инжекционно наркотици, проституиращи).
Рисковите фактори са: използване на общи игли и инструменти за инжектиране, алкохолна зависимост, използване на крак или кокаин, дори и без инжектиране, бездомност, експозиция на човешка кръв или телесни течности и тъкани.
Ако човек е изложен на риск от заразяване с ХИВ, непременно трябва да си направи изследване за ХИВ (ХИВ тест) и да потърси навременна медицинска помощ.
В цялата страна работят 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), информация за които може да се получи на телефон 0700 130 40.
В изпълнение на ангажиментите на държавата, Министерство на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни медикаменти за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН.
През 2021 г. Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за периода 2021-2025 г., която продължава дейностите по превенция, диагностика и лечение на ХИВ и сексуално предавани инфекции, чрез които ще се осигури устойчивост в борбата с ХИВ и сексуално предавани инфекции в страната.

ПЛАН – ПРОГРАМА за 15 МАЙ 2022 г. – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН