На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 29.04.-02.05.2022 г. – общо 41

Благоевград – 14
Гоце Делчев – 10
Сандански – 5
Разлог – 3
Банско – 1
Поленица – 1
Ръждак – 1
Кърналово – 1
Марикостиново – 1
Брезница – 1
Баня – 1
Полена – 1
Полето – 1