На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 09.03.2022 г. – общо 24

Петрич – 4
Благоевград – 3
Гоце Делчев – 2
Банско – 2
Ново Кономлади – 2
Разлог – 1
Сандански – 1
Хаджидимово – 1
Осиково – 1
Беласица – 1
Кулата – 1
Първомай – 1
Елешница – 1
Габрене – 1
Горно Драглище – 1
Пиперица – 1