На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 25.02.-27.02.2022 г. – общо 39

Благоевград – 13
Петрич – 3
Гоце Делчев – 3
Разлог – 3
Банско – 3
Якоруда – 3
Сандански – 1
Хаджидимово – 1
Кресна – 1
Беласица – 1
Кулата – 1
Елешница – 1
Струмяни – 1
Годешево – 1
Годлево – 1
Кочан – 1
Полето – 1