На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 11.02.-13.02.2022 г. – общо 247

Благоевград – 66
Петрич – 28
Сандански – 19
Гоце Делчев – 11
Разлог – 10
Симитли – 8
Банско – 7
Поленица – 6
Якоруда – 6
Гърмен – 5
Струмяни – 4
Баня – 4
Ново Делчево – 4
Добринище – 3
Кресна – 3
Марикостиново – 3
Дамяница – 2
Мосомище – 2
Белица – 2
Кавракирово – 2
Първомай – 2
Елешница – 2
Борово – 2
Копривлен – 2
Склаве – 2
Конарско – 2
Черниче – 2
Кочан – 2
Лешница – 1
Господинци – 1
Генерал Тодоров – 1
Хаджидимово – 1
Беласица – 1
Изгрев – 1
Кърналово – 1
Слащен – 1
Брезница – 1
Добърско – 1
Марино поле – 1
Смолево – 1
Фъргово – 1
Кремен – 1
Микрево – 1
Обел – 1
Самуилово – 1
Сатовча – 1
Скрът – 1
Сливница – 1
Хърсово – 1
Баскалци – 1
Брежани – 1
Ваклиново – 1
Габрене – 1
Гега – 1
Годлево – 1
Гореме – 1
Горно Хърсово – 1
Градево – 1
Долен – 1
Ласкарево – 1
Мендово – 1
Стара Кресна – 1
Сугарево – 1
Церово – 1