АктуалноИнформация за коронавирус COVID-19Новини

Заповед във връзка с противоепидемичните мерки в област Благоевград

На основание чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето и чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, чл. 73 от АПК и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, Решение №826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, при достигане на етап III от Националния план за справяне с пандемията от Sars-Cov-2, достигната 14-дневна заболяемост над 2000 на 100 000 население на територията на област Благоевград, и взето решение от Областен оперативен щаб – Благоевград на проведено заседание на 28.01.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Благоевград.