Политики

Антикорупция и конфликт на интереси

РЗИ Благоевград Ви информира, че сигнали за корупция може да подавате по следните начини:

на телефон – 073/888-701
на електронен адрес: antikorupcia@rzibl.org
на адрес: гр. Благоевград, ул. Братя Миладинови №2, чрез пощенска/куриерска услуга
кутия за подаване на сигнали, намираща се на адрес: гр. Благоевград, ул. Братя Миладинови №2, партерен етаж в сградата на РЗИ-Благоевград
чрез „формата за въпроси и сигнали“ на интернет страницата на РЗИ-Благоевград

Чрез формата за сигнал на интернет страницата на Министерство на здравеопазването
към Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Годишен доклад за получени сигнали за корупция в РЗИ за 2022 г.

Антикорупционен план на РЗИ за 2023
Антикорупционен план на РЗИ за 2020

Формуляр за внасяне на сигнал
Формуляр за внасяне на предложение
Вътрешни правила за разглеждане на предложения и сигнали в Регионална здравна инспекция – Благоевград


Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12, т.1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ
XLSX файл, актуален към 07.06.2023 г.

Списък на лицата, които не са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок – няма