Политики

Антикорупция и конфликт на интереси

Ако сте станали свидетел на корупция в сферата на здравеопазването и желаете да подадете сигнал, може да го направите:

на „Горещ телефон“ – 073/888-701
на електронен адрес: antikorupcia@rzibl.org
на адрес: гр. Благоевград, ул. Братя Миладинови №2
към Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Антикорупционен план 2020

Формуляр за внасяне на сигнал
Формуляр за внасяне на предложение
Процедура за регистрация,  разглеждане и предприемане на действия по жалби и сигнали
Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – виж тук

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ – виж тук

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Списък на лицата, които не са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ в срок – няма

Име Фамилия Длъжност ДЕКЛ. чл. 35 ал. 1 т. 1 ДЕКЛ. чл. 35 ал. 1 т. 3 ДЕКЛ. чл. 35 ал. 1 т. 2 Част I ДЕКЛ. чл. 35 ал. 1 т. 2 Част II
Албена Илиева Младши експерт изтегли да изтегли
Ангелина Ръхова инспектор изтегли да изтегли
Анелия Методиева Старши експерт изтегли да изтегли
Ани Виделова Старши експерт изтегли да изтегли
Антония Петрова Старши специалист изтегли да изтегли
Атанас Кочев Инспектор изтегли да изтегли
Бианка Равначка Началник отдел изтегли да изтегли
Биляна Митева Главен юрисконсулт изтегли да изтегли
Биляна Коюмджиева Специалист изтегли да изтегли
Богданка Бирбатева Специалист изтегли да изтегли
Борис Кондев Изпълнител изтегли да изтегли
Боряна Рашева Инспектор изтегли да изтегли
Вадет Ходжов Инспектор изтегли да изтегли
Валентина Георгиева Инспектор изтегли да изтегли
Валентина Дамянкина Началник отдел изтегли да изтегли
Валентин Алексиев Инспектор изтегли да изтегли
Вангелия Заимова Главен спец.-анализатор изтегли да изтегли
Вергиния Църниклийска Младши експерт изтегли да изтегли
Весела Димитрова Главен инспектор изтегли да изтегли
Веселка Мончева-Цекина Директор на дирекция изтегли да изтегли
Вяра Цветкова Младши експерт изтегли да изтегли
Галина Облакова Инспектор изтегли да изтегли
Даниела Лазарова Старши специалист изтегли да изтегли
Десислава Нейкова Специалист изтегли да изтегли
Джемиле Стамболиева Старши специалист изтегли да изтегли
Диана Георгиева Инспектор изтегли да изтегли
Евгени Анастасов Главен експерт изтегли да изтегли
Екатерина Амова Старши експерт изтегли да изтегли
Елена Стойкова Инспектор изтегли да изтегли
Елена Дончева Инспектор изтегли да изтегли
Елена Ганева Специалист изтегли да изтегли
Емилия Пацали Инспектор изтегли да изтегли
Ивайло Георгиев Изпълнител изтегли да изтегли
Иванка Павлова Зам. директор изтегли да изтегли
Илиана Дукова Директор на дирекция изтегли да изтегли
Илко Тодоров Директор на дирекция изтегли да изтегли
Йоана Александрова Главен спец.-анализатор изтегли да изтегли
Йорданка Маринкова Главен инспектор изтегли да изтегли
Йорданка Янчева Началник отдел изтегли да изтегли
Йорданка Игнатова Старши експерт изтегли да изтегли
Кадифка Мирчева Специалист изтегли да изтегли
Калоян Калоянов Директор РЗИ изтегли Пред ЦК
Кирилка Никова Инспектор изтегли да изтегли
Красимира Филатова Инспектор изтегли да изтегли
Красимира Станкова Младши експерт изтегли да изтегли
Кристина Кландова Младши експерт изтегли да изтегли
Линка Бухова Началник отдел изтегли да изтегли
Лозка Шкалова Старши експерт изтегли да изтегли
Любима Калибацева Старши експерт изтегли да изтегли
Любомир Михалков Изпълнител изтегли да изтегли
Маргарита Димитрова Старши експерт изтегли да изтегли
Мариана Георгиева Инспектор изтегли да изтегли
Мария Станчева Директор на дирекция изтегли да изтегли
Мария Ташева Инспектор изтегли да изтегли
Марияна Димитрова Инспектор изтегли да изтегли
Методи Манов Главен секретар изтегли да изтегли
Миглена Йорданова Миркова Специалист изтегли да изтегли
Мила Начина Инспектор изтегли да изтегли
Милка Данчова Старши експерт изтегли да изтегли
Михаела Битолова Инспектор изтегли да изтегли
Надежда Вълкова Главен експерт изтегли да изтегли
Надежда Ганчева-Радева Старши инспектор изтегли да изтегли
Надя Стоименова-Гогова Инспектор изтегли да изтегли
Наска Джанкушева Специалист изтегли да изтегли
Николай Ванев Изпълнител изтегли да изтегли
Николинка Хаджиева Специалист изтегли да изтегли
Петър Станов Инспектор изтегли да изтегли
Радка Кушлева Специалист изтегли да изтегли
Райничка Бошнакова Главен инспектор изтегли да изтегли
Росица Пискулийска Главен спец.-анализатор изтегли да изтегли
Ружка Ковачева-Нинова Главен инспектор изтегли да изтегли
Румяна Николова Старши експерт изтегли да изтегли
Севделина Митрева Инспектор изтегли да изтегли
Силвия Методиева Главен експерт изтегли да изтегли
Силвия Атанасова Младши експерт изтегли да изтегли
Симеон Христов Янин Специалист изтегли да изтегли
Смилена Николова-Вакашинска Главен инспектор изтегли да изтегли
Снежана Методиева Младши експерт изтегли да изтегли
Соня Стоянова Главен счетоводител изтегли да изтегли
Спасимира Манова Младши експерт изтегли да изтегли
Стойка Милкова Младши експерт изтегли да изтегли
Таня Христова Старши експерт изтегли да изтегли
Таня Треновска Младши експерт изтегли да изтегли
Таня Манчева Инспектор изтегли да изтегли
Татяна Джупанова Главен инспектор изтегли да изтегли
Хавва Весалова Младши експерт изтегли да изтегли
Цветанка Вучкова Главен спец.-анализатор изтегли да изтегли
Янита Стоева-Лазарова Началник отдел   изтегли   да   изтегли  
Цветан Беровски Инспектор изтегли да изтегли
Елизабет Каскатийска  Специалист изтегли  да изтегли
Тодорка Сотирова Главен специалист изтегли да изтегли
Елена Стоименова Главен експерт изтегли да изтегли
Младена Чакалска
Старши специалист изтегли да изтегли
Петя ЗаховаМладши експертизтегли да изтегли
Никола СланчевИнспекторизтеглида изтегли
Николая ЩранковаИнспектор изтегли да изтегли
Петър ДимитровГлавен инспекторизтеглида изтегли
Бойка СтойковаНачалник отделизтеглида изтегли
Янка Янчева-КалпачкаЮрисконсултизтеглида изтегли
Борислава ИвановаМладши експертизтеглида изтегли
Албена Кюркчийска Младши експерт изтегли да изтегли
Павлин ЯнкулскиГлавен инспектор изтегли да изтегли
Силвия Георгиева Младши експерт изтеглида изтегли
Мариела ЧакъроваИнспекторизтеглида изтегли
Фатма ЯзаджиИнспекторизтеглида изтегли
Стела ИвановаГлавен инспекторизтеглида изтегли
Карамфилка НиколоваМладши експертизтеглида изтегли
Таня ХристоваИнспекторизтеглида изтегли
Хюлия МусоваСпециалистизтеглида изтегли