На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 11.01.2022 г. – общо 586

Благоевград – 120
Петрич – 54
Якоруда – 47
Гоце Делчев – 41
Сандански – 39
Разлог – 37
Банско – 35
Добринище – 11
Баня – 9
Крупник – 8
Дебрен – 8
Мосомище – 7
Първомай – 7
Черна Места – 6
Бачево – 6
Симитли – 5
Белица – 5
Кресна – 5
Елешница – 5
Струмяни – 5
Конарско – 5
Горно Драглище – 5
Беласица – 4
Коларово – 4
Боголин – 4
Горно Краище – 3
Дагоново – 3
Хаджидимово – 3
Добърско – 3
Борово – 3
Сатовча – 3
Юруково – 3
Рупите – 2
Брезница – 2
Вълкосел – 2
Копривлен – 2
Краище – 2
Българчево – 2
Микрево – 2
Плетена – 2
Покровник – 2
Самуилово – 2
Габрене – 2
Горно Дряново – 2
Ново Лески – 2
Теплен – 2
Яворница – 2
Дъбница – 1
Дамяница – 1
Кулата – 1
Изгрев – 1
Кърналово – 1
Марикостиново – 1
Огняново – 1
Бел камен – 1
Долна Градешница – 1
Долно Дряново – 1
Дрангово – 1
Хвостяне – 1
Абланица – 1
Вълково – 1
Катунци – 1
Корница – 1
Склаве – 1
Бабяк – 1
Беслен – 1
Бунцево – 1
Враня – 1
Годешево – 1
Долно Драглище – 1
Ключ – 1
Митино – 1
Ново Делчево – 1
Обел – 1
Полена – 1
Селище – 1
Сливница – 1
Струма – 1
Филипово – 1
Бело поле – 1
Брежани – 1
Буково – 1
Ваклиново – 1
Гега – 1
Горно Спанчево – 1
Долен – 1
Долна Рибница – 1
Зелендол – 1
Ковачевица – 1
Крушево – 1
Левуново – 1
Лиляново – 1
Марчево – 1
Места – 1
Мощанец – 1
Полето – 1
Тополница – 1
Туховища – 1
Церово – 1
Яково – 1