На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 06.01.2022 г. – общо 377

Благоевград – 94
Петрич – 40
Разлог – 37
Гоце Делчев – 32
Банско – 19
Сандански – 17
Симитли – 9
Якоруда – 7
Баня – 7
Добринище – 6
Добърско – 6
Долно Драглище – 6
Елешница – 5
Железница – 5
Копривлен – 4
Церово – 4
Хаджидимово – 3
Рупите – 3
Брезница – 3
Борово – 3
Кресна – 2
Кърналово – 2
Слащен – 2
Долно Дряново – 2
Бачево – 2
Катунци – 2
Българчево – 2
Дебрен – 2
Микрево – 2
Ново Делчево – 2
Юруково – 2
Габрене – 2
Годлево – 2
Горно Дряново – 2
Места – 2
Баничан – 1
Черна Места – 1
Господинци – 1
Дагоново – 1
Дамяница – 1
Генерал Тодоров – 1
Мосомище – 1
Белица – 1
Осиково – 1
Беласица – 1
Първомай – 1
Крупник – 1
Огняново – 1
Рилци – 1
Струмяни – 1
Вълково – 1
Вълкосел – 1
Краище – 1
Марино поле – 1
Беслен – 1
Гърмен – 1
Плетена – 1
Самуилово – 1
Скрът – 1
Черниче – 1
Аврамово – 1
Балдево – 1
Брежани – 1
Буково – 1
Ваклиново – 1
Горна Крушица – 1
Горно Драглище – 1
Ново Лески – 1
Ореше – 1
Теплен – 1
Тополница – 1
Хотово – 1