На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 14.12.2021 г. – общо 63

Благоевград – 14
Петрич – 13
Симитли – 4
Разлог – 3
Илинденци – 2
Копривлен – 2
Сатовча – 2
Осина – 2
Сандански – 1
Гоце Делчев – 1
Банско – 1
Кресна – 1
Якоруда – 1
Крупник – 1
Огняново – 1
Рилци – 1
Дрангово – 1
Абланица – 1
Баня – 1
Краище – 1
Петрово – 1
Горна Брезница – 1
Господинци – 1
Гърмен – 1
Дебрен – 1
Плетена – 1
Бело поле – 1
Горно Дряново – 1
Кочан – 1