АктуалноИнформация за гражданиотдел ПБПЗ

1 декември – Световен ден за борба срещу ХИВ и СПИН

За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Тази година той е под надслов „Да премахнем неравенството. Да спрем СПИН“.
Знанието е мощен инструмент в борбата срещу ХИВ и СПИН. Това знание подобрява не само здравето на общността, но и помага за намаляване на стигмата за хората, живеещи с ХИВ.
„За да създадем и поддържаме оптимално здраве за всички хора, живеещи с ХИВ и да можем да предотвратим нови случаи на ХИВ, трябва да създадем справедлив достъп до превенция, лечение и грижи“, заяви Гилермо Чакон, председател на Латиноамериканската комисия по СПИН и основател на Hispanic Health Network.
Преди четиридесет години се оповестиха първите пет случая на това, което по-късно стана известно като СПИН. Никой не знаеше какво е СПИН. Можем да сравним това къде сме били тогава и къде сме сега – имаме различни лекарства и сега е много лесно да контролираме вируса, ако хората с ХИВ продължават да се лекуват. През онези несигурни времена преди 40 години никой не би си помислил, че в крайна сметка ще има толкова много различни възможности, включително веднъж месечно инжекционно лечение на ХИВ. Важно е да видим напредъка, който сме постигнали и как ще продължим Хората трябва да знаят, че ако имат ХИВ, могат да живеят нормален живот и да бъдат здрави, ако продължат да се лекуват – това не е съществувало преди 40 години.
Постигнахме забележителен напредък в превенцията и лечението на ХИВ в страната и в световен мащаб. Научните открития доведоха до знания за ХИВ, който беше недостъпен и дори невъобразим само преди десетилетие, подкрепен от хора с жив опит, общности, засегнати от ХИВ, и сътрудничество между правителства, частни компании и академични и изследователски институции. Нови открития и иновации в изследванията, превенцията, грижите и лечението на ХИВ допринесоха за намаляване на новите предавания на ХИВ и гарантират, че хората с ХИВ могат да живеят дълъг и здравословен живот. Предприехме важни стъпки за справяне със стигмата за ХИВ в общностите и системите на здравеопазване
Въпреки този огромен напредък, нашата работа не е завършена, а пандемията от COVID-19 заплаши трудно спечелените печалби. ХИВ остава заплаха в страната и в световен мащаб, като определени популации и региони в страната и света поемат по-голямата част от тежестта – а постоянните неравенства служат като критични бариери – сигнализират къде трябва да съсредоточим усилията си. Информирани от гласовете на най-засегнатите общности, ние оставаме дълбоко ангажирани да гарантираме справедливост в нашите програми, изследвания и политики и да служим на тези, които най-много се нуждаят от подкрепа. Това включва чрез съгласувани усилия за достигане до ключови засегнати групи от населението, като гейове, бисексуални и други мъже, които правят секс с мъже; расови и етнически малцинства.

На 1 декември 2021 г. Световната здравна организация призовава световните лидери и гражданите да се обединят, за да се изправят срещу неравенствата и да достигнат до хората, които в момента не получават основни услуги за ХИВ.

По данни на СЗО близо 38 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните лица през 2020 г. е 1,5 млн., а смъртните случаи са 680 000. В световен мащаб през 2020 г. близо 73% от инфектираните получават антиретровирусна терапия. В България общо 1 936 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, а 1 910 (99%) от тях получават антиретровирусна терапия.
От 1986 г. до 19.11.2021 г. в България са регистрирани общо 3 702 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2021 г. са открити нови 219 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от този на жените. Съотношението мъже/жени и през настоящата година продължава да нараства – 6.1:1 (86% мъже и 14% жени).
По предварителни данни в страната над 182 811 лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината.
По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. Близо 93% от новите случаи с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (45% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 48% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани 5.5% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.
Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. /36%/, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 24% и 40-49 г. – 22%. 58% от новите случаи са във възрастовата група 30-50 г.
Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София град – 34% (75 лица), в Област Варна – 11% (24 лица), Пловдив – 9% (20 лица), Бургас – 6% (14 лица), Пазарджик – 4% (9 лица), Враца, Русе и Ст. Загора – 3% (6 лица) и в останалите под 3%.
Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица, независимо от здравноосигурителния им статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.
България остава страна с ниско разпространение на ХИВ – честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 хил. души население за България е 2,9 през 2020 г., а зa сравнение – средният показател за страните от ЕС е 3,3.
На 12 август 2021 г. Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за периода 2021-2025 г., която продължава дейностите по превенция, диагностика и лечение на ХИВ и сексуално предавани инфекции, чрез които ще се осигури устойчивост в борбата с ХИВ и сексуално предавани инфекции в страната.
На общинско ниво е разработена и приета Общинска програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза – 2021 – 2023”, която е израз на все по-голямата ангажираност на Община Благоевград в провеждането на активни действия за недопускане преминаване на епидемията от уязвимите групи (ИУН и МСМ) към общото население. Програмата се базира на изградения капацитет и постигнатите резултати в изпълнението ѝ през последните 7 години, както и в утвърждаването и прилагането на добрите практики за ефективни интервенции сред групите в най-висок риск.
Целеви групи, към които е насочена Общинската програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции /СПИ/ и туберкулоза – 2021-2023” Благоевград:
• Лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН);
• Мъже, които правят секс с мъже (МСМ);
• Маргинализирани етнически общности в риск;
• Ученици от 15 до 19 годишна възраст;
• Деца и млади хора в риск;

Отбелязването на 1 декември 2021 г. на територията на област Благоевград ще премине под формата на интерактивни обучения с ученици, изнасяне на символичната червена лента, активна здравно-информационна кампания чрез разпространение на здравно-образователни материали за ХИВ/СПИН и това какво е КАБКИС, видеопрожекции и др.
Подробна информация за ХИВ/СПИН на http://www.aidsbg.info/