На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 30.11.2021 г. – общо 110

Благоевград – 19
Гоце Делчев – 14
Петрич – 13
Сандански – 5
Разлог – 4
Първомай – 4
Огняново – 4
Добринище – 3
Симитли – 3
Кресна – 2
Кулата – 2
Рилци – 2
Брезница – 2
Добърско – 2
Гърмен – 2
Скрът – 2
Хърсово – 2
Генерал Тодоров – 1
Банско – 1
Блатска – 1
Поленица – 1
Елешница – 1
Изгрев – 1
Долно Дряново – 1
Дрангово – 1
Коларово – 1
Баня – 1
Копривлен – 1
Корница – 1
Краище – 1
Чуричени – 1
Беслен – 1
Бучино – 1
Габрене – 1
Годлево – 1
Долна Рибница – 1
Крушево – 1
Левуново – 1
Осина – 1
Рибник – 1
Стара Кресна – 1
Тополница – 1